Advertentie
Advertentie

Halfjaarwinst Afrifina 14% vooruit

(tijd) - De Vlaamse holding Afrifina maakte over het eind december afgesloten eerste halfjaar een nettowinst van 51,5 miljoen, tegen 45 miljoen over dezelfde periode van 1987. Er is dus een vooruitgang met 14%. Hierbij dient opgemerkt, aldus een mededeling, dat de kosten van de recente kapitaalverhoging en van de splitsing van aandelen onmiddellijk ten laste van de bedrijfsresultaten werden geboekt. 'Voor het tweede gedeelte van het boekjaar mag met een aanzienlijke aangroei van de financiële resultaten gerekend worden', aldus nog de mededeling.