Halfjaarwinst Axa België drie maal hoger

BRUSSEL (tijd) - Verzekeraar Axa België NV heeft tijdens het eerste halfjaar van 1995 een nettowinst gerealiseerd van 218 miljoen frank tegen 68 miljoen vorig jaar. Dat is meer dan een verdriedubbeling. Axa België slaagde erin de bedrijfskosten voort te drukken en boekte ook een flink beter technisch resultaat dank zij onder meer enkele meevallers in lopende schadedossiers en de sanering van de portefeuille autoverzekeringen.Axa België NV boekte in het eerste halfjaar een premie-omzet van 6,77 miljard tegen 6,55 miljard vorig jaar. De stijging met 3,4 procent is maar een gemiddelde. In schadeverzekeringen daalde de premie-omzet met 0,3 procent wegens de sterke prijsconcurrentie in de autoverzekering terwijl de premie-ontvangsten voor levensverzekeringen met liefst 31,8 procent toenamen van 749 tot 987 miljoen frank. De Axa Groep in België is echter meer dan de beursgenoteerde maatschappij Axa België. Ook de Kortrijkse Verzekering en de vorig jaar overgenomen maatschappij Victoire België maken er deel van uit, naast de rechtsbijstandverzekeraar Juris. De hele groep realiseerde een gecombineerde premie-omzet in het eerste halfjaar '95 van 11 miljard frank tegen 10,37 miljard frank vorig jaar (+ 6,5%). Geconsolideerd bedroegen de premie-ontvangsten 10,8 miljard frank. In de (officieuze) consolidatie zijn de dochtermaatschappijen De Kortrijkse Verzekering en Victoire België inbegrepen.