Halfjaarwinst Electrabel zakt met 6,63 procent

(tijd) - De groepswinst van de Belgische elektriciteitsmaatschappij Electrabel is over de eerste jaarhelft van 20,129 miljard frank naar 18,798 miljard frank gezakt. In de groepswinst over de eerste zes maanden van 1997 zat echter een uitzonderlijke winst van 1,925 miljard frank uit de verkoop van Powerfin-aandelen aan Tractebel. De grootste Belgische elektriciteitsproducent verwacht dat hij een dividend zal kunnen uitkeren dat minstens even groot is als over 1997.Door de sterke stijging van de vraag naar elektriciteit in de industrie en een gematigde stijging van de vraag in de openbare distributie steeg de geconsolideerde omzet met 5,1 procent van 115.574,6 miljard frank naar 121.423,3 miljard frank. De gemiddelde verkoopprijzen bleven stabiel. Het netto courant resultaat steeg met 4,2 procent van 17.903,6 miljard frank naar 18.661,1 miljard frank. De elektriciteitsmaatschappij schrijft die stijging toe aan de vermindering van de financiële kosten met meer dan een half miljard frank en een stijging van het resultaat van de gemengde intercommunales. Het aandeel van Electrabel in dat resultaat steeg met 1,6 procent van 17.457 miljard frank tot 17.740 miljard frank. De beperkte stijging van het resultaat van de intercommunales is voor een groot deel het gevolg van de lagere aardgasverkopen door het zachtere weer in het voorjaar.