Halfjaarwinst HBG stijgt met 10 procent

AMSTERDAM (hpa) - De Hollandse Betongroep NV uit Rijswijk heeft haar netto halfjaarwinst met 10 procent opgevoerd tot 28 miljoen gulden. De omzet van het Nederlandse aannemers- en baggerconcern nam eveneens met ongeveer 10 procent toe van 1.450 tot 1.610 miljoen gulden. De werkvoorraad bleef ondanks de omzettoename op een gelijk niveau.

In deze cijfers zijn niet de resultaten opgenomen van recente akkwisities, waaronder RET te Zele. Zoals elders in deze editie wordt gemeld, maakte HBG gisteren de overname bekend van RET Regel- en Elektrotechniek door HBG-dochter CEI, Constructies, Electriciteitswerken en Industriebouw.

In Nederland is HBG al geruime tijd verwikkeld in een felle overnamestrijd. Het concern aast op Volker Stevin, maar dit bedrijf verzet zich hevig tegen de 'vijandige' overnamepoging. Eind april had HBG 41 procent van de aandelen Volker Stevin in handen, hetgeen door beschermingskonstrukties recht geeft op slechts een kwart van de stemmen.

Sinds mei beschikt HBG naar eigen zeggen over een meerderheid van 50,8 procent van de geplaatste aandelen en certifikaten. HBG-woordvoerder F. Luyendijk wilde bij de prezentatie van de halfjaarcijfers niet zeggen of dit aandeel sinds mei nog is gegroeid. HBG wil met Volker Stevin samengaan om een groter marktaandeel in Europa te verkrijgen.

De direktie van HBG verwacht over de tweede helft van 1989 een winst te halen die minstens gelijk is aan die over de eerste zes maanden. Op basis van de huidige werkvoorraad en de recente overnames wordt voor dit jaar een omzetstijging verwacht van ongeveer 20 procent.

In februari j.l. is het aantal uitstaande aandelen uitgebreid met ongeveer 5 procent. Het netto halfjaarresultaat per aandeel nam desondanks toe van 9,21 tot 9,67 gulden. Vorig jaar boekte HBG een netto winst van 54,5 miljoen gulden bij een omzet van ruim 3 miljard gulden. Deze omzet werd voor bijna 60 procent gerealizeerd in Nederland.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud