Halfjaarwinst Paribas stuikt ineen

PARIJS (afp/tijd) - De groep Paribas zag haar halfjaarwinst in elkaar stuiken met 52 procent tot 609 miljoen Franse frank. Vooral Banque Paribas drukt op de halfjaarcijfers. En topman André Lévy-Lang is zeer voorzichtig over het verloop van de rest van het jaar. Vooral de aanhoudende vastgoedcrisis in Frankrijk en de instabiele toestand op de markten kunnen de groep nog flink parten spelen.De halfjaarcijfers van Compagnie Financière de Paribas ontgoochelen sterk. De groep zag vooral bij Banque Paribas de resultaten fors teruglopen, bovendien verslechterde de toestand op de Franse vastgoedmarkt nog verder tijdens het afgelopen halfjaar. Positief was dan weer de sterke toename van de resultaten bij Compagnie Bancaire, de terugkeer naar evenwicht bij Crédit du Nord en vooruitgang van de resultaten bij Paribas Affaires Industrielles (PAI).