Halfjaarwinst Texaf fors lager

(tijd) - De halfjaarwinst van de Belgische op de beurs genoteerde holding Texaf, een dochter van Cobepa met voornamelijk Kongolese activa, daalde fors van 15,8 miljoen in het eerste halfjaar van 1997 tot bijna 1 miljoen frank in 1998. Dat is in de eerste plaats het gevolg van tegenvallende inkomsten uit dienstverleningen aan filialen (audit, aankopen voor rekening van dochters enzovoort). Die daalden van 14 miljoen naar 3 miljoen frank. 'Een aantal van onze dochters raakten in liquiditeitsproblemen', zegt gedelegeerd bestuurder Philippe Croonenberghs. 'Op zich is dat geen probleem. Zij maakten met uitzondering van de grindgroeve Carrigres een scherpe groei door en hebben nu nood aan nieuw bedrijfskapitaal. Vooral bij textieldochter Utexafrica, het belangrijkste filiaal van Texaf, is dat het geval. Carrigres heeft af te rekenen met technische problemen. Bovendien zijn de wegenwerken in Kongo stilgevallen.' De daling van de bedrijfskosten van 17 miljoen naar 15 miljoen frank kan deze terugval van de diensten- en beheersinkomsten niet compenseren. Het courant resultaat komt zo uit op een verlies van 12,9 miljoen tegenover 2,9 miljoen frank courant verlies in het eerste halfjaar van 1997.