Halftijds brugpensioen en loopbaanonderbreking voeren hitlijst van sectorale akkoorden aan

BRUSSEL (tijd) - Werkgeversfederaties en vakbondscentrales sloten de voorbije weken sociale akkoorden af voor bijna 1,45 miljoen werknemers uit de privé-sector. De CAO's houden zich netjes aan de opgelegde loonnorm van 6,1 procent. Op vlak van tewerkstelling staan loopbaanonderbreking en halftijds brugpensioen op kop, vóór vorming en opleiding en deeltijdse arbeid. Van flexibele uurroosters en van collectieve arbeidstijdverkorting is zo goed als geen sprake. Minister van Arbeid Miet Smet is tevreden. Ze heeft het zelfs over een 'sociale en culturele trendbreuk'.De sociale partners in de sectoren hadden tot 15 mei gekregen om akkoorden af te sluiten voor de periode 1997-1998. De belangrijkste kenmerken daarvan waren al langer duidelijk. De loonmatiging die de regering-Dehaene in december vorig jaar oplegde (een maximale loonstijging van 6,1 procent over 1997-1998), is zonder fout gerespecteerd. Gemiddeld ligt de kostprijs van de akkoorden op 5,6 tot 5,7 procent per jaar, met andere woorden een stukje onder de loonnorm. Dat is enigszins verbazend, interprofessioneel waren de onderhandelingen onder meer vastgelopen op de marge voor de loonstijging.