Halvering bedrijfsvoorheffing voor vorsers bedrijven

BRUSSEL (tijd) - De halvering van de bedrijfsvoorheffing op het loon van onderzoekers geldt vanaf 1 januari 2005 ook voor onderzoekers uit het bedrijfsleven. De voorwaarde is dat deze onderzoekers samenwerken met de universiteiten en de 72 erkende wetenschappelijke instellingen. Als het plan slaagt, wordt overwogen deze stimulans uit te breiden tot alle partnerschappen voor onderzoek en ontwikkeling.