Advertentie
Advertentie

Halvering werkgeversbijdragen op minimumlonen

(tijd) - De werkgeversbijdragen op de minimumlonen worden gehalveerd. Dit is zowat de belangrijkste maatregel die de regering neemt om de tewerkstelling te bevorderen. Belangrijk is ook dat de regering een kader schept om de bestaande arbeid te herverdelen. Het is echter aan de sociale partners om dit konkreet in te vullen. De regering wil in de eerste plaats de parafiskale druk verminderen. Vandaar dat de regering de sociale zekerheid op een andere wijze wil financieren, onder meer via indirekte belastingen en belastingen op inkomens uit vermogen. Alleen kan België deze weg slechts in beperkte mate bewandelen. Daarom zullen in eerste instantie enkel de werkgeversbijdragen op de lage lonen verlaagd worden. Konkreet zal de werkgeversbijdrage voor een brutomaandloon van 42.000 fr. gehalveerd worden. Dit is een vermindering van de loonkosten met 10 procent. Voor de lonen boven de 42.000 fr. zullen de werkgeversbijdragen degressief verminderd worden. Tot welk bedrag, moet nog nader bepaald worden.