Handel Axminster verlengd

(tijd) - De handel in de aandelen van Royal Axminster, die op 30 september van de kontantmarkt afgevoerd moesten worden, zal tot nader order verlengd worden, aldus het noteringskomitee. Deze verlenging is het gevolg van het bod dat hoofdaandeelhouder Louis De Poortere zal uitbrengen tegen 2.850 frank per aandeel.