Advertentie
Advertentie

Handel in wilde dieren en planten aan banden

BRUSSEL (tijd) - Invoer, uitvoer en wederuitvoer van met uitroeiing bedreigde wilde dier- en plantensoorten moeten aan een vergunning onderworpen worden. De bescherming van die soorten moet verder reiken dan de bestaande internationale konventie CITES. Wie zich niet aan de strengere regels houdt, moet gestraft worden.