Handel met voorkennis: de lange weg naar een vonnis

(tijd) - België is plots twee vonnissen inzake handel met voorkennis rijk. De lange weg naar bestraffing van het moeilijk te bewijzen misdrijf is daarmee een feit. Uitgerekend nu wordt gesleuteld aan het wettelijk kader. Voor de wetgever komt het erop aan om de knip op het slot te houden, anders verdwijnt het misdrijf weer uit het vizier.Nathan de Rothschild is er rijk mee geworden. Doordat hij veel sneller dan de andere marktpartijen op de hoogte raakte van de nederlaag van Napoleon in Waterloo, kon de bankier eerst de markt op het verkeerde been zetten om dan via een forse positie in obligaties snel rijk te worden. Dat was in 1815 en de beurshandel dreef nog op geruchten en allerlei informatie die niet transparant was voor alle partijen.