Handelsakkoord EG en SU

BRUSSEL (reuter) - De Sovjetunie en de EG hopen vóór het einde van dit jaar een overeenkomst te bereiken over handels- en ekonomische samenwerking, zeggen EG-diplomaten in Brussel. Daar vindt de tweede onderhandelingsronde plaats tussen de EG en Moskou. De Europese kommissie heeft een ontwerp-akkoord klaar, dat de schrapping van de EG- invoerkwota op een aantal produkten uit de Sovjetunie inhoudt, in ruil voor betere ontplooiingskansen voor EG- bedrijven in de Sovjetunie. Het ontwerpt ruimt ook de baan voor samenwerking op het vlak van transport en energie.