Handelsakkoord VS/Japan cruciaal voor financiële markten

(tijd) - Oktober heeft een slechte reputatie bij de beleggers. Statistisch is er precies evenveel kans dat er in oktober wat fout loopt als in om het even welke andere maand. Dat zal bijgelovige beleggers niet beletten geregeld naar 1929 of 1987 te verwijzen. De argwaan tegenover de herstmaanden is dit jaar bovendien beter gefundeerd dan een jaar geleden. Sinds het begin van 1994 is de rente bijna ononderbroken gestegen. De Europese beurzen hebben dat verwerkt via een naar verhouding matige korrektie van 5 tot 10 procent. In de VS is er echter zeer weinig reaktie geweest. De trend verliep veeleer zijdelings. De vraag is dan ook of de gewijzigde rentesituatie er voldoende in het koersniveau verrekend zit om te beletten dat oktober zijn kwalijke reputatie toch nog eens zou waarmaken. In Europa mogen de markten dan al een deel van de rente-ontwikkeling verrekend hebben, als Wall Street een klap krijgt deelt normalerwijze iedereen in de brokken.Wie met volle overtuiging beweert dat er geen schijn van kans is op een crash, is waarschijnlijk pas sinds kort aktief op de beurs. Wie iets meer door de wol geverfd is, (wat konkreet meestal betekent dat men al enkele keren flink onderuit is gegaan), weet wel beter. Er kan altijd iets gebeuren wat voor een fundamentele ommekeer van de verwachtingen zorgt. Die kans wordt groter als er bovendien latent al sprake is van een geleidelijk opgelopen onevenwicht. In dat geval kan een of andere, op zich dikwijls niet eens zo belangrijke gebeurtenis, voor een plotse ontlading zorgen.