Handelsbalans VS boekt laagste tekort sinds juni 1983

WASHINGTON (reuter) - De Amerikaanse handelsbalans vertoonde in juni een deficit van 4,02 miljard dollar, meteen het kleinste tekort sinds juni 1983. Toch waarschuwt de parlementairebegrotingskommissie (CBO) ervoor dat niet gehoopt moet worden op een spoedig ekonomisch herstel. De hoge kerninflatie, de slappe aangroei van de geldhoeveelheid en de te hoge rentetarieven dreigen het prille ekonomische herstel in de kiem te smoren.