Handelsoverschot BLEU stijgt tot 54 miljard frank

(tijd) - Een sterke stijging van de uitvoer duwde het handelsoverschot van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) in juli opnieuw de hoogte in. In juni was het overschot vrijwel gehalveerd door een fikse inkrimping van de uitvoer. De handelsbalans vertoonde in juli een surplus van 54,2 miljard frank tegenover 48,2 miljard frank in dezelfde maand vorig jaar. Het gecumuleerd overschot over de eerste zeven maanden viel terug tot 215,8 miljard frank ten opzichte van 279,8 miljard frank.De uitvoer steeg in juli met 10,2 procent tot 404,2 miljard frank, na een daling van 9,4 procent in juni, zo leren gegevens van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). De invoer groeide op jaarbasis met 9,8 procent tot 350 miljard frank. In juni was de invoer met 5,1 procent gedaald tot 390,8 miljard frank.