Handelsoverschot stijgt lichtjes in juni

(tijd) - Het Belgisch handelsoverschot steeg in juni met 1 miljard tot 50 miljard, zo blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Het gecumuleerd surplus van het eerste halfjaar groeide met 55,2 miljard tot 296,2 miljard. De negatieve invloed van de Aziatische crisis werd ruimschoots gecompenseerd door het betere Europese saldo. De uitvoer groeide met 9,9 procent tot 3.340 miljard en de invoer met 8,8 procent tot 3.044,6 miljard.