Handelstekort VS daalt onverwacht

WASHINGTON (reuter) - Het tekort op de Amerikaanse handelsbalans is in november van vorig jaar gedaald tot het laagste peil sinds maart 1994. Het deficit in de handel van goederen en diensten samen slonk tot 7,06 miljard na een herzien tekort van 8,16 miljard dollar in oktober. Eerder was voor oktober een tekort gemeld van 8,04 miljard dollar. De financiële markten hadden voor november een deficit verwacht van 8,3 miljard dollar. In maart 1994 werd een tekort opgetekend van 6,5 miljard.