Handgemeen met de fiscus

Eind oktober ontdekte de fiscus tot zijn scha en schande dat er een fout in de berekening van de belasting van een duizendtal loontrekkenden was geslopen. De belastingdiensten bedaarden de gemoederen door te beloven dat ze snel en op eigen initiatief de vergissing ongedaan zouden maken. De betreffende belastingplichtigen zullen een nieuw aanslagbiljet in de bus vinden en moeten bijgevolg geen protestacties ondernemen. Wat moet een belastingplichtige echter doen