Handhaving en opvolging van milieunormen

De jongste jaren is de zorg voor ons leefmilieu steeds belangrijker geworden. Dit uit zich in een constant groeiende stapel wetteksten. Om meer dan wetteksten te hebben, moet de overheid voor handhaving en opvolging zorgen. De daadwerkelijke toepassing van de wettelijke normen in de industrie gebeurt pas als er een stok achter de deur is. Dit is hier de straf opgelegd bij overtreding. Deze straf kan bestaan uit een gevangenisstraf, een geldboete, het intrekken van een vergunning of het verlies van een goed imago. In dit eindwerk concentreren we ons op geldboetes als strafinstrument. De invloed van een boete op een bedrijf is immers rechtstreeks in monetaire termen te meten. Dit maakt een analyse gemakkelijker.