Hangende dossiers

Vorig jaar werden ruim 50 onderzoeken begonnen naar geknoei op en rond het Antwerpse stadhuis. Een deel is geseponeerd. Andere onderzoeken werden onderling gekoppeld. Een aantal dossiers lekte vorig jaar uit en veroorzaakte mee de schandaalsfeer rond de Antwerpse stadsdiensten. Van die dossiers loopt er een aantal op zijn laatste benen. Een overzicht.