Happy end

Niet alle staatsgrepen zijn een lang leven beschoren. Maar de manier waarop de coup in de Sovjetunie op minder dan drie dagen tijd als een pudding in elkaar is gezakt, is al even spectaculair als het aanvankelijk aan de kant schuiven van Gorbatsjov zelf. Terwijl de wereld zich zorgen maakte over een terugkeer naar de diktatuur en naar de Koude oorlog, lijkt alles integendeel uit te draaien op een ongelooflijke sisser met soms operette-achtige allures. Minder dan 24 uur nadat de tanks onder het oog van de camera's dreigend optrokken door de straten van Moskou, keerde het tij. De demokratie lijkt de overhand te halen, en indien de jongste stroomversnelling stand houdt, is dat is een happy end voor de Sovjetunie en haar burgers, en voor de wereld.