Hard optreden Argenta doet vragen rijzen

(tijd) - Het harde optreden van Argenta tegen zijn van fraude verdachte agenten doet vragen rijzen over de verantwoordelijken. De Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) geeft toe dat zij het bestraffingsbeleid - waarbij agenten ontslagen worden - geëist heeft. Argenta beweert dat de fiscus noch de CBF gevraagd heeft de agenten de ontdoken roerende voorheffing te laten terugbetalen, maar dat dit een beslissing van de bank is.