Harde fraudebestrijding en gematigde sancties kunnen samengaan

De strijd tegen de fiscale fraude moet onvermoeid worden voortgezet. Zware heffingen zijn daarbij een belangrijk afschrikkingsmiddel. Een 'alles of niets'-koers in de bestraffing heeft haar ondeugdelijkheid de voorbije jaren evenwel voldoende bewezen. Om snel en efficiënt te werken moeten de sancties te allen tijde kunnen worden gematigd. In het huidige wettelijk kader begeeft de ambtenaar zich evenwel op glad ijs. De randvoorwaarden voor een matiging van de heffingen moeten daarom beter worden ingevuld en uitgewerkt, stellen KAREL ANTHONISSEN, BART COOPMAN en ERWIN FRANCIS.