'Harde-muntbeleid is beste keuze voor kleine open economie als België'

BRUSSEL (tijd) - Hoewel een stevige concurrentiepositie belangrijk is voor de economische prestaties, is een harde-muntbeleid de beste keuze voor een kleine open economie. Verder hebben een vrije marktwerking en prijsvorming systematisch een gunstige invloed en daarom moet het interventionisme van de overheid beperkt blijven.Naar aanleiding van 50 jaar Weekberichten blikt de studiedienst van de Kredietbank terug op de macro-economische prestaties van België en zijn vijf belangrijkste handelspartners sinds de Tweede Wereldoorlog en trekt zij enkele lessen voor de toekomst. Economiste Hilde Leliaert, de auteur van het Jubileumnummer, geeft toe dat de omstandigheden kunnen mee- of tegenzitten. Maar ze voegt er meteen aan toe dat de prestaties uiteindelijk in belangrijke mate bepaald worden door het economisch beleid.