Harmonizering exportkredietverzekering in EU

BRUSSEL (tijd) - Om de grootste konkurrentievervalsingen uit te schakelen die veroorzaakt worden door de uiteenlopende nationale stelsels voor de verzekering van exportkredieten, heeft de Europese kommissie gisteren een ontwerp-richtlijn ingediend die een eerste stap wil zijn naar een harmonizering van die stelsels.De nationale stelsels voor de exportkredietverzekering moesten volgens het Verdrag van Rome (1957) in een periode van twaalf jaar met mekaar in overeenstemming worden gebracht, om konkurrentievervalsingen tussen de bedrijven van de lidstaten te vermijden. Daar kwam tot op heden niets van in huis. De regeringen wilden op dit gebied de touwtjes in eigen handen houden, om de eigen bedrijven zo gunstig mogelijke exportvoorwaarden toe te kennen.