Advertentie
Advertentie

Harry Van Oers,

adviseur-generaal bij het Bestuur der Strafinrichtingen, over het Belgische gevangeniswezenIk vind het merkwaardig dat men zich in dit land altijd zo weinig heeft bekreund om het lot van opgesloten mensen. Het is van 1921 geleden dat men in het parlement fundamenteel heeft gedebatteerd over ons gevangeniswezen. België heeft nog geen penitentiaire basiswet, waarin de rechten en plichten van gedetineerden zijn vastgelegd. KnackHerman Deleeck, oprichter van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen, over de actieve welvaartsstaatAch, de actieve welvaartsstaat is een hersenschim. Europa heeft ons opgelegd de activiteitsgraad op te trekken. Maar dat is bijna niet haalbaar. In ons systeem zijn sommigen vanaf een bepaalde leeftijd niet meer bruikbaar en veel mensen zijn blij dat ze kunnen uitstappen. Destijds heeft men de fout gemaakt te veel keuzemogelijkheden te bieden en op den duur zijn werknemers het normaal gaan vinden om op de laagst mogelijke leeftijd uit te stappen. De enige manier om hen langer aan de slag te houden, is de wetten wijzigen. KnackGuy Verhofstadt, premier, over burger en televisieWordt niet iedereen in onze moderne, goed opgeleide samenleving zijn eigen spin doctor? Als ik tegenwoordig al die straatinterviews zie in de televisiejournaals, dan fascineert het me telkens weer hoe mooi iedereen, van de vuilinisophaler tot de grote directeur, er voor de cameras in slaagt met goed gekozen woorden zijn zaak te bepleiten. De mensen weten precies hoe ze zich moeten gedragen om de onverzadigbare honger van de televisie naar sterke beelden en harde woorden te stillen. De StandaardLudo van Campenhout,VLD-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad, over subsidiëring van cultuur en sportWaarom is de opera beter dan een voetbal- of een basketbalmatch? Dat moet je mij eens uitleggen. Dan zeggen ze: De opera is fijnzinniger en je moet daar een uniek talent voor hebben. Maar om te voetballen moet je ook een uniek talent hebben, hè. Sommige collegas zeggen: Maar allez, 50 miljoen voor een sportproject, dat kan toch niet? Maar dan stel ik: Je weet toch dat wij de opera voor 90 miljoen per jaar subsidiëren? En zij weer: Wat zeg jij nu? Je gaat de opera toch niet met sport vergelijken? Cultuur en sport hebben twee dingen gemeen. Ze zijn allebei belangrijk voor de samenhang van de maatschappij, ze bevorderen het vrijwilligerswerk, en als je het goed aanpakt, ook de integratie. En ze zijn allebei financieel niet rendabel, maar wel maatschappelijk rendabel. P-Magazine