Hartford weg uit Michigan

NEW YORK (reuter) - De Amerikaanse verzekeraar Hartford Insurance Group, een afdeling van ITT, zal het grootste deel van zijn aktiviteit in Michigan afbouwen. Hartford verkocht er autoverzekeringen en globale polissen (de zogenaamde umbrellapolissen) maar geraakte nooit verder dan een klein aandeel van de markt. De verzekeraar boekte bijgevolg regelmatig verliezen. Er zullen in de toekomst uitsluitend nog verzekeringen aangeboden worden via de Hartford Insurance Company van de Midwest-afdeling. Alleen mensen die bereid zijn rechtstreeks met de onderneming en dus zonder tussenagent een verzekering af te sluiten, zullen nog worden bediend.