Harties boekt fors hogere winst

(tijd) - Hartebeestfontein, de belangrijkste mijn uit de Anglovaal-groep, heeft een beresterk kwartaal achter de rug. De winst na belastingen en bijdrage aan de staat kwam tijdens de laatste drie maanden van '92 op 31,9 miljoen rand uit tegen slechts 20,7 miljoen het kwartaal voordien. Belangrijk was vooral de goede kontrole die Hartebeestfontein over de kosten wist te realizeren. De kostprijs per geproduceerde kg goud liep bij de ondergrondse aktiviteiten terug van 28.187 naar 27.687 rand. Daartegenover stond dat de inkomsten per kg goud van 31.324 naar 32.307 rand stegen. Dit resulteerde in een winsttoename per geproduceerde kg goud (steeds bij de ondergrondse aktiviteiten) van 3.137 naar 4.620 rand. De totale bedrijfswinst steeg van 29,8 naar 44,1 miljoen rand. Hartebeestfontein is het enige aktief van Zandpan, de holding die in Brussel noteert.