Hatry volgt Pulinckx op bij Philips

(tijd) - De naamloze vennootschap Philips (Brussel), een dochter van de gelijknamige elektronikagroep uit Eindhoven, heeft gisteren professor Paul Hatry benoemd tot voorzitter van haar raad van bestuur. Hatry, die reeds sinds 1968 bestuurder was, wordt de opvolger van Raymond Pulinckx, die de voorzittershamer hanteerde sinds '89. Philips België is met meer dan 9.500 direkte werknemers en een omzet van 55 miljard frank een zwaargewicht in de elektronika-industrie van ons land. Hatry werd op 29 oktober 1929 geboren in Frankfurt am Main, als enig kind van een industrieel van joodse afkomst. In '36 week de familie uit naar België om aan het antisemitisme van de nazi's te ontsnappen. Ze vestigden zich in Brussel, waar Hatry reeds een deel van zijn studies gedaan had. Na zijn universitaire studies (handelsingenieur en ekonomische wetenschappen, ULB) belandde Hatry op de studiedienst van Innovation. Kort nadien begon hij aan een carrière in de akademische wereld. Als Franstalig liberaal bracht hij het tot senator, minister van financiën, minister van het Brussels gewest in de Belgische regering en voorzitter van de Brusselse gewestregering. In het verleden vervulde Hatry bestuursfunkties bij onder andere Consumer Brands (Philips), de Belgische Petroleumfederatie, de Belgische Wegenfederatie, de Union des Industries de la Communauté Européenne (UNICE), het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en de Union Wallonne des Entreprises (UWE).