Advertentie
Advertentie

Haute finance buigt zich over wereldproblemen

(tijd) - Het jaarlijkse hoogfeest van de haute finance staat weer voor de deur. De ministers van Financiën en de centrale bankiers van 182 landen buigen zich de komende dagen in Washington over thema's als de dure Japanse yen, meer schuldverlichting voor de armste landen met daaraan gekoppeld de eventuele verkoop van een deel van de goudreserves van het IMF, de toestand van de wereldeconomie en de preventie van financiële crisissen.De financiële hoogmis begon woensdag met de publicatie van de halfjaarlijkse World Economic Outlook van het IMF. Zaterdag vergaderen de ministers van Financiën en de centrale bankiers van de zeven belangrijkste industrielanden (VS, Japan, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Canada) en komt ook de G10 (G7 plus Zweden, Nederland, Zwitserland en België) bijeen. Zondag vergadert dan het Interimcomité, het hoogste adviesorgaan van het IMF, maandag het Ontwikkelingscomité, een adviesorgaan aangaande de problematiek van de ontwikkelingslanden.