Haven Nagoya bijna goed voor 129 miljoen ton

ANTWERPEN (tijd) - De Japanse haven van Nagoya haalde vorig jaar net niet de 129 miljoen ton zeegoederen. Die totale overslag bestond voor 58,7 procent uit overzeese aan- en afvoer; de resterende 41,3 procent waren "lokale' goederen, dus uitwisseling van goederen tussen Japanse havens onderling.