Haven Tilbury wil naar 15 miljoen ton in 2022

ANTWERPEN (tijd) - Het havenbestuur van het Britse Tilbury hoopt de zeegoederenoverslag in de haven tegen 2022 meer dan te verdubbelen tot vijftien miljoen ton. John McNab, algemeen direkteur, zei dat maandag in Antwerpen op een promotiedag voor de haven van Tilbury. Veel meer dan een "artistieke impressie' van hoe de haven er binnen dertig jaar moet uitzien, kon McNab nog niet tonen. "De plannen gaan uit van degelijke prognoses, zijn tot op zekere hoogte spekulatief, maar beslist uitvoerbaar', zei hij.