Haven van Antwerpen brengt overheid flink wat geld op

(tijd) - De haven van Antwerpen is op directe en indirecte wijze goed voor een toegevoegde waarde van meer dan 300 miljard frank per jaar of 4 procent van het bruto binnenlands produkt van ons land. De haven is met 106.000 jobs ook een enorme werkverschaffer. Zowel de stad Antwerpen, de regio ervan als het federale België verdienen er flink aan. Enkel het Vlaams Gewest moet voorlopig nog wat bijpassen.De cijfers komen uit de studie 'De haven als economische motor van de regio/Financieel-economische relaties van de Mainport Antwerpen met haar omgeving', uitgevoerd door een specialistenteam in opdracht van het Havenbedrijf van de stad Antwerpen. De studie wordt vandaag officieel voorgesteld en voorzien van politieke besluitvorming. Maandagavond stond ze evenwel al op de agenda van een speciale themacommissie van de gemeenteraad van Antwerpen. Het staat als een paal boven water dat de studie door de protagonisten van Mainport Antwerpen gretig zal worden gebruikt in het politieke debat.