Haven van Antwerpen in cijfers

(tijd) - Bij de uitgeverij Publitra verscheen een hernieuwde en volledig up-to-date uitgave van "De haven van Antwerpen in cijfers'. Dat geheugensteuntje werd voor de eerste maal in 1986 in opdracht van het stadsbestuur en de Groepering der Havenbelangen van Antwerpen gepubliceerd. Het wil de Antwerpse havenmensen helpen om bij hun talrijke kontakten met bestaande en potentiële havengebruikers, juist dat cijfer over de haven te citeren, waarvoor hun gesprekspartner toevallig belangstelling heeft.