Havenarbeiders plannen nieuwe acties tegen Europese havenrichtlijn

(belga) - De internationale transportarbeidersvakbond ITF kondigt voor begin september nieuwe acties aan van de Europese havenarbeiders. Die zouden plaatsvinden van 8 tot 12 september. Op 9 september wordt een 24-urenstaking gepland. De havenarbeiders protesteren tegen een Europese havenrichtlijn en tegen de toenemende zelfafhandeling door de bemanning van zeeschepen. De acties tegen de havenrichtlijn zullen volgens de ITF samenlopen met de conciliatieprocedure. Die procedure kwam er na de verdeeldheid tussen het Europese Parlement en de Europese raad over de zelfafhandeling. De details van de acties moeten volgens Kees Marges van de sectie dokkers bij de ITF nog worden uitgewerkt. De vakbondsafgevaardigden van Nederland, Duitsland, Frankrijk en Belgie hebben een bijeenkomst gepland op 1 september. De Belgische havenarbeiders zijn er niet voor te vinden dat de bemanning van zeeschepen zelf de lading van en aan boord zal brengen en vastmaken. Ze argumenteren dat het om vakwerk gaat waarvoor gespecialiseerd personeel moet worden ingezet. In Belgie zijn de havenarbeiders beschermd via de wet-Major. Die stelt dat enkel erkende, en dus beter betaalde, havenarbeiders bepaalde taken mogen uitvoeren. In het voorjaar voerden de havenarbeiders al acties. Toen namen in heel Europa 20.000 havenarbeiders aan de stakingen deel. In Belgie volgen de havenbesturen gedeeltelijk de argumenten van de erkende dokwerkers. Maar de stakingsacties noemen ze een verkeerde aanpak omdat die de concurrentiepositie van de Vlaamse havens aantasten. Tijdens de conciliatieperiode van 9 september tot 5 november moeten het Europees Parlement en de Europese ministerraad een overeenkomst bereiken.