Advertentie
Advertentie

Havenarbeiders stemmen in met KAO met loonopslag

De overgrote meerderheid van de leden-havenarbeiders van de drie erkende vakbonden hebben zich in een referendum uitgesproken voor de nieuwe kollektieve arbeidsovereenkomst voor de Belgische zeehavens voor 1988. Van de 12.526 verzonden stembiljetten werden er 5.321 teruggezonden. Daarvan waren er 4.668 ja-stemmen (87 procent) en 653 nee- stemmen. Volgens de statuten worden ook de niet teruggestuurde stembiljetten als ja-stemmen beschouwd zodat de nieuwe KAO met een meerderheid van meer dan 93 procent aangenomen is.