Havenbedrijven richten Vlaamse Havenvereniging op

BRUSSEL (tijd) - De privé-bedrijven van de vier Vlaamse Zeehavens - Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge - hebben zich verenigd in een Vlaamse Havenvereniging. Zij wil zich in de eerste plaats opwerpen als representatieve gesprekspartner van de Vlaamse regionale overheid in naam van het in de zeehavens aanwezige bedrijfsleven. De vereniging eist ook enige zeggenschap in de nog op te richten Vlaamse Havenkommissie.