Havengemeenschap Oostende pessimistisch gesteld

OOSTENDE (belga) - De Havengemeenschap van Oostende heeft op een nieuwjaarsreceptie haar prioritair plan van beheersstruktuur en infrastruktuur voor de haven(s) toegelicht. Voorzitter Maenhout wees naar het jarenlange uitblijven van overheidsinvesteringen.