Advertentie
Advertentie

Havenkommissie advizeert ten gunste van eerste faze Kluizendok

(tijd) - In haar "jubileumzitting' van donderdag heeft de Vlaamse Havenkommissie (VHK) unaniem gunstig geadvizeerd over de eerste faze van het Kluizendok in Gent. Een unaniem advies betekent dat de minister het alleen mits een ernstige motivering naast zich kan leggen. Van het dok in liggende L-vorm op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen zal in een eerste faze 1200 meter kaaimuur aan het kanaal worden aangelegd. Daarna volgt een eerste deel van het eigenlijke dok, haaks en schuin op het kanaal. Met de aanleg ervan kan onmiddellijk worden begonnen, omdat alle werken van de eerste twee fazen op Gents grondgebied kunnen worden uitgevoerd. Het hele projekt kost naar schatting 5,5 miljard fr. Daarvan valt 4,3 miljard (ruim 78%) ten laste van het Vlaams gewest. Het dok, waarmee volgend jaar wordt begonnen, moet klaar zijn tegen 2000.