Havenkommissie tegen Oostendse sluis

OOSTENDE (belga) - De Vlaamse Havenkommissie vergadert eind deze maand om een definitief standpunt in te nemen over de Oostendse haven. In haar voorlopige konklusies meent de kommissie dat er nood is aan een renovatieprojekt voor Oostende. Daarbij is ze de mening toegedaan dat vooral de Oostendse voorhaven troeven bezit als snelle kleine ro/ro-, kust- en bulktrafiekhaven en dat precies om deze reden deze voorhaven een belangrijke rol kan vervullen in het Europees vervoer. De werken zullen circa acht miljard kosten.