Havens van Antwerpen en Zeebrugge begraven strijdbijl

(tijd) - De havens van Antwerpen en Zeebrugge gaan intens samenwerken op het vlak van containertrafieken. Beide havenbesturen hebben daarover een protocolakkoord ondertekend. Op lange termijn wordt zelfs gestreefd naar een bundeling van de containeractiviteiten waarbij de terminals deel uitmaken van één groot havencomplex Antwerpen-Zeebrugge. Het ligt in de bedoeling een gelijkaardige samenwerking op te zetten voor rorotrafieken. Ook de havens van Gent en Oostende worden bij het initiatief betrokken. Doel: zich beter wapenen tegen de concurrentie, in casu Rotterdam.De Antwerpse schepen voor de Haven Leo Delwaide, voorzitter Fernand Traen van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ) en voorzitter Jan Pellens van de Vlaamse Havenvereniging ondertekenden gisteren een protocol dat een periode moet inluiden van intense samenwerking tussen beide havens. Het Antwerpse havenbedrijf en de MBZ gaan een economisch samenwerkingsverband oprichten 'van waaruit op welbepaalde terreinen intens en structureel zal worden samengewerkt, rekening houdend met de sterke punten van beide havens'. De samenwerking richt zich in eerste instantie op het containerverkeer. In een latere fase kan ze worden uitgebreid naar rorotrafieken, overslag van woudproducten en/of fruitoverslag. Bedoeling is ook de havens van Gent en Oostende bij het initiatief te betrekken.