HBK-Spaarbank wil zelfstandig naar Europa

(tijd) - In het afgelopen jaar wist de HBK-Spaarbank zijn eigen vermogen met 43% op te drijven naar 1.496 miljoen frank. De solvabiliteit van de spaarbank werd dus gevoelig versterkt, 'een bijkomende troef om als een zelfstandige onderneming de eenmaking van de Europese markt tegemoet te zien', aldus een mededeling van de spaarbank.