Advertentie
Advertentie

Heeft een winkelier een diploma nodig?

In de beleidsnota van de minister van Middenstand en Landbouw, Jaak Gabriels, wordt de evaluatie van de vestigingswetgeving aangekondigd met het oog op een liberalisering. Recentelijk deden de senatoren de Clippele, Ramoudt en Van Quickenborne een wetsvoorstel, waarbij elke startende ondernemer kan worden vrijgesteld van het vestigingsattest indien hij of zij de eerste drie jaar van de ondernemingsactiviteit een beroep doet op de diensten van een boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor. Luc Ardies, van het Verbond der Voedingsdetaillisten, waarschuwt dat men door een te sterke uitholling van de vestigingswet het spreekwoordelijke kind met het badwater weggooit.