Heeft elk individu recht op informatie in de onderneming?

Iedere werknemer, ongeacht de grootte van de onderneming en ongeacht zijn syndicaal statuut, heeft recht op informatie van de werkgever over het ondernemingsleven. In die zin kwam op 13 maart 2000 een belangwekkend vonnis tot stand. De analyse van Voorzitter Henri Funck van de Arbeidsrechtbank te Brussel in de Kid Cool-zaak is gedurfd en opmerkelijk. De uitspraak zal zonder meer gevolgen hebben voor de ondernemingspraktijk. Vooral de KMO die niet over structurele overlegorganen beschikt, zou wel eens de impact kunnen voelen.