'Heffing gebruik spoorwegnet wordt concurrentiewapen''

(tijd) - De liberalisering van het spoorvrachtvervoer op het gehele Belgische spoorwegnet zal sneller starten dan gepland. Een koninklijk besluit vervroegt de datum van 15 maart 2008 naar 1 januari 2007. De netwerkbeheerder Infrabel zal alle gebruikers die een licentie krijgen, een gebruiksvergoeding aanrekenen. Het bedrag van de 'infrastructuurheffing' zal grote invloed hebben op de internationale concurrentiepositie van de Vlaamse zeehavens.