Advertentie
Advertentie

Heideland-uitgever Lou Nagels veroordeeld

HASSELT (belga) - De korrektionele rechtbank van Hasselt heeft vrijdag Lou Nagels, voormalig afgevaardigde-bestuurder van uitgeverij Heideland, veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden, waarvan twee jaar met uitstel, een boete van 18.000 frank, betaling van de kosten ten bedrage van 98.000 frank, en ontzetting uit de rechten gedurende een periode van vijf jaar. Drie andere betichten kregen straffen van drie maanden waarvan een maand met uitstel, en een geldboete. Een vijfde betichte werd vrijgesproken. Nagels werd schuldig bevonden aan o.m. eenvoudige bankbreuk, oplichting door het aantrekken van geldmiddelen waarbij overdreven intresten werden beloofd, het uitschrijven van ongedekte checks, valsheid in geschrifte, verkoop van waardepapieren zonder machtiging van de bevoegde overheden, enzomeer. Uit het proces bleek, dat Nagels een nederlandstalige versie van de Encyclopaedia Brittanica wilde uitgeven en daarom de Nederlandse holding d'Alembert had opgericht. Het verzamelde geld vloeide echter naar Heideland om daar de schulden te betalen. De eisen van de burgerlijke partijen werden alle, op twee na, ontvankelijk en gegrond verklaard. De inbeslaggenomen goederen werden verbeurd verklaard en Nagels moet 1 frank provisioneel betalen aan de curatoren. Het openbaar ministerie vorderde de onmiddellijke aanhouding, maar de rechtbank ging niet in op die eis.