Heineken neemt Brand over

AMSTERDAM (hpa) - De Nederlandse bierbrouwerij Heineken is in gesprek met de Koninklijke Brand Bierbouwerij BV te Wylre over een mogelijke overname. Dit hebben beide partijen gisteravond meegedeeld. Brand en Heineken verwachten dat er spoedig overeenstemming zal worden bereikt. Vakbonden, ondernemingsraden alsmede de kommissie voor fusie zijn alle ingelicht. Heineken zal in kontanten de aandelen Brand kopen.