Advertentie
Advertentie

Helft loonkosten Belgische arbeider gaat naar staat

(tijd) - Een ongehuwde Belgische arbeider die een jaarlijks brutoloon verdient van gemiddeld 863.000 frank, betaalt op die som 321.000 frank of 37,2 procent inkomstenbelastingen en sociale bijdragen. Zijn werkgever betaalt nog eens 300.000 frank patronale bijdragen. Op een totale loonlast van 1.163.000 frank verdient de Belgische overheid dus liefst 621.000 frank of 53,5 procent aan belastingen en RSZ-bijdragen. Met dat percentage staat ons land aan de top van alle OESO-landen. Dit cijfer geeft te denken, zeker nu in de Belgische nijverheid almaar meer banen op de tocht komen te staan.