Helft Nederlandstalige magistraten Hoge Raad Justitie herverkozen

(tijd/belga) - Vijf van de elf Nederlandstalige magistraten in de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) zijn dit weekend verkozen voor een tweede termijn. Onder hen de voorzitster van de HRJ, de Mechelse substituut-procureur des Konings Edithe Van den Broeck. De Raad kwam er in 1999 in de nasleep van de affaire-Dutroux en moet een brug slaan tussen het gerecht, de burger en de politiek.